About Guillermo Ochogavía

This author has not yet filled in any details.
So far Guillermo Ochogavía has created 52 blog entries.

ib-red, nou patrocinador del Club de Bàsquet Colonya Pollença

2020-02-13T17:18:41+00:00February 13th, 2020|Convenis / Patrocinis|

Formalitzam la nostra col·laboració amb aquest club que segueix acumulant victòries. Estam il·lusionats de poder anunciar que hem signat un acord de patrocini amb el Club Bàsquet Colonya Pollença per a dues temporades (2019/2020 i 2020/21). Fa anys que col·laboram amb ells, però l'acord oficial s'ha ratificat amb la signatura del conveni entre les [...]

Renovam la col·laboració amb el Pollença i Port Futbol Club

2020-02-13T17:15:14+00:00February 13th, 2020|Convenis / Patrocinis|

ib-red continua sent el patrocinador principal de l'equip Treballam mà a mà amb qui aposta per la pràctica de l'esport des del seu vessant educatiu i local. I sempre que tenim oportunitat, des d’ib-red col·laboram amb clubs esportius locals i els donam suport destinant-los recursos. Així ho demostra la renovació de la col·laboració signada per [...]

ib-red i Netflix col·laboren per a la millora de l’experiència dels espectadors

2020-02-03T15:21:21+00:00February 3rd, 2020|Casos d'èxit / Projectes|

Aquesta millora en la xarxa d'internet d’ib-red augmenta la qualitat del visionat d'aquest conegut videoclub on-line Hem implementat un CDN (Content Delivery Network) en col·laboració amb Netflix per a millorar l'experiència dels espectadors de Netflix. D'aquesta manera garantim la millor experiència possible als membres d'aquesta plataforma de televisió online si ho fan a través [...]

ib-red participa en l’orientació laboral dels alumnes del Pau Casesnoves

2020-01-28T13:46:14+00:00January 28th, 2020|Sin categoría|

Els estudiants de formació professional d'informàtica i telecomunicacions van estar atents a les intervencions de la taula rodona en la qual participava Francisco Hidalgo, nostre CTO, i antic alumne del centre. Com una manera de motivar i orientar als alumnes de formació professional d'informàtica i telecomunicacions del Pau Casesnoves, el centre organitza diverses xerrades enfocades [...]

ib-red i Facebook s’alien per a la millora dels serveis

2020-01-13T12:41:22+00:00January 13th, 2020|Casos d'èxit / Projectes|

Hem signat un acord amb Facebook com a operador d'internet de Balears Tots dos hem acordat implementar un servidor CDN (Content Delivery Network) amb l'objectiu de millorar l'experiència de l'usuari a l'hora d'utilitzar els serveis d'internet de les empreses de Mark Zuckerberg Facebook, WhatsApp, Instagram. Les publicacions, les fotos, els vídeos i la missatgeria [...]

Els becaris finalitzen el seu pas per ib-red

2020-01-07T16:59:20+00:00January 7th, 2020|equipo|

Deim adèu als dos estudiants del Centre de Formació Integral del Pau Casesnoves que han estat realitzant pràctiques amb nosaltres. A ib-red estam encantats de col·laborar amb els centres educatius i acollir als seus alumnes durant el període de pràctiques. Consideram que és un valor afegit per a la nostra empresa ja que, amb [...]

La fibra òptica arriba al centre històric (BIC) de Sineu

2019-12-16T09:04:11+00:00December 16th, 2019|Sin categoría|

La zona declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) és la primera d'aquestes característiques en disposar de fibra òptica ib-red ha finalitzat el desplegament pels carrers de la zona BIC del municipi, acabant així per complet el desplegament de FTTH, i convertint-nos en el primer operador que ha desplegat fibra òptica en aquest municipi de Mallorca. [...]

Cala Murada ja té fibra òptica

2019-12-23T10:44:49+00:00December 9th, 2019|Noves zones de cobertura|

Ib-red és el primer operador que du la fibra òptica a aquesta població de Mallorca Seguim amb el desplegament de fibra òptica a Mallorca. En aquesta ocasió, la xarxa pròpia de fibra òptica d’ib-red du internet a particulars i empreses de Cala Murada, població costanera on històricament no arribaven més de 14Mb i amb [...]

Ib-red es prepara per als nous horitzons de la indústria

2019-10-25T16:24:05+00:00October 25th, 2019|Sin categoría|

Hem estat l'únic operador balear present a la convenció mundial de proveïdors de serveis d'internet sense fils fixos (WISP)   WISPAPALOOZA és el gran esdeveniment anual de la indústria de serveis d'Internet sense fils fixos, també coneguts com WISP (les sigles en anglès de Wireless Internet Service Provider). Els operadors de la indústria d'internet sense [...]

Meteoclim i ib-red, units per a generar prediccions meteorològiques més precises

2019-09-11T15:37:00+00:00September 11th, 2019|Casos d'èxit / Projectes|

Utilitzen la infraestructura d’ib-red per a fer pronòstics climatològics d'alta resolució Meteoclim és una start-up d'arrels mallorquines que té a la seva disposició la millor tecnologia per a realitzar prediccions de manera rigorosa i precisa, que, entre d’altres, es recolzen en el sistema Cambium d’ib-red i les nostres infraestructures de xarxa. Amb la innovació [...]

TARIFA ESTÁNDAR FLEXI

Llamadas a fijos y móviles nacionales e itinerancia en eurozona: 0,0551€/minuto
Establecimiento de llamada: 0,1815€
SMS nacional e itinerancia en eurozona: 0,1815/SMS
SMS internacional: 0,3025€/SMS
Navegación nacional e itinerancia en eurozona: 0,0363€/Mega, con un límite de navegación al mes de 2 Gigas, superado dicho límite se reduce la velocidad a 4kbps. Consumidos 90 Megas a velocidad reducida, se cortan los datos hasta el mes siguiente

Tarifas aplicables en caso de uso no razonable
Llamadas a fijos y móviles nacionales: 0,30€/minuto
Establecimiento de llamada: 0,30€
Navegación nacional: 0,05€/Mega

Cargos adicionales en caso de uso no razonable en itinerancia en eurozona
Llamadas a fijos y móviles de eurozona:
0,0363€/minuto
Navegación de datos: 0,009317€/Mega
SMS: 0,0121€/SMS

Resto de tráfico en caso de uso no razonable
Se perderán los efectos de descuentos, promociones o bonos aplicados. Se facturarán al cliente final todos los minutos y datos consumidos según las tarifas de consumo no razonable, así como las cuotas correspondientes de la tarifa contratada, reservándose IB-RED el derecho a suspender el tráfico de las líneas afectadas conforme a la legalidad vigente.

Consultar resto de tarifas: internacional, roaming y números especiales.

NORMAS DE USO RAZONABLE

Las normas de uso razonable aplicables a todas las tarifas IB-RED en vigor en cada momento, sin excepción, serán las indicadas a continuación:

En caso de incumplimiento de cualquiera de las anteriores normas, esto es, de realizar un uso no razonable, será de aplicación las tarifas de uso no razonable contenidas en la TARIFA ESTÁNDAR FLEXI y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Contrato.

BONO WHATSAPP

1 Giga de datos con navegación compatible 4G limitada a 16kbps en todas las modalidades de datos nacionales e itinerancia en eurozona según condiciones legales vigentes. Superada la navegación contratada de datos o alcanzado el fin de mes, el bono se corta • Bono aplicable sólo a líneas con tarifas con bonos de datos contratados • No prorrateable y autorrenovable • Sujeto a normas de uso razonable • Tarifa sin permanencia.

ABONAMENT WHATSAPP

1 Giga de dades amb navegació compatible 4G limitada a 16kbps en totes les modalitats de dades nacionals i itinerància en eurozona segons condicions legals vigents. Superada la navegació contractada de dades o arribat el final de mes, el abonament es talla • Aplicable únicament a línies amb tarifes amb abonaments de dades contractades • No prorrateable ni autorrenovable • Subjecte a normes d’ús raonable • Tarifa sense permanència.

NORMES D’ÚS RAONABLE

Les normes d’ús raonable aplicables a totes les tarifes IB-RED en vigor a cada moment, sense excepció, seran les indicades a continuació:

En cas d’incompliment de qualsevol de les anteriors normes, això és, de realitzar un ús no raonable, serà aplicable el tarifari d’ús no raonable contingut en la TARIFA ESTÀNDARD FLEXI i això sense perjudici del que es disposa en el Contracte.

TARIFA ESTÀNDARD FLEXI

Trucades a fixes i mòbils nacionals i itinerància en eurozona: 0,0551€/minut
Establiment de trucada: 0,1815€
SMS nacional i itinerància en eurozona: 0,1815/SMS
SMS internacional: 0,3025€/SMS
Navegació nacional i itinerància en eurozona: 0,0363€/Mega, amb un límit de navegació en el mes de 2 Gigas, superat aquest límit es redueix la velocitat a 4kbps. Consumits 90 Megas a velocitat reduïda, es tallen les dades fins al mes següent

Tarifes aplicables en cas d’ús no raonable
Trucades a fixes i mòbils nacionals i itinerància en eurozona: 0,0551€/minut
Establiment de trucada: 0,1815€
Navegació nacional: 0,05€/Mega

Càrrecs addicionals en cas d’ús no raonable en itinerància en eurozona
Trucades a fixes i mòbils d’eurozona:
 0,0363€/minut
Navegació de dades: 0,009317€/Mega
SMS: 0,0121€/SMS

Resta de trànsit en cas d’ús no raonable
Es perdran els efectes de descomptes, promocions o abonaments aplicats. Es facturaran al client final tots els minuts i dades consumides segons les tarifes de consum no raonable, així com les quotes corresponents de la tarifa contractada, reservant-se IB-RED el dret a suspendre el trànsit de les línies afectades conforme a la legalitat vigent.

Consultar resta de tarifes: internacional, roaming  i números especials.

REASONABLE CONDITIONS OF USE

The reasonable conditions of use applicable to all IB-RED rates in force at any time, without exception, will be as indicated below:

In case of non-compliance with any of the abovementioned regulations, that is, in the event of unreasonable use, the rates for unreasonable use contained in the FLEXI STANDARD RATE will be applicable, without prejudice to the provisions of the Contract.

STANDARD FLEXI RATE

Calls to national landlines and mobile phones and Eurozone roaming: €0.0551/minute. Call set-up €0.1815
National SMS and Eurozone roaming: 0.1815/SMS
International SMS: €0.3025/SMS
National browsing and Eurozone roaming: €0.0363/MB, with a monthly browsing limit of 2 GB. After reaching this limit, the speed drops to 4 kbps. Once 90 MB has been consumed at reduced speed, the data is interrupted until the following month

Rates applicable in case of unreasonable use
Calls to national landlines and mobile phones: €0.30/minute. Call set-up €0.30
National browsing: €0.05/MBa

Rates applicable in case of unreasonable use of Eurozone roaming
Calls to Eurozone landlines and mobile phones:
€0.0363/minute
Data browsing: €0.009317/MB
SMS: €0.0121/SMS

Rest of traffic in case of unreasonable use
the effects of discounts, promotions or bonuses applied will be lost. The End Client will be charged for all minutes and data consumed on the basis of the rates for unreasonable consumption, as well as the corresponding fees of the contracted rate. IB-RED also reserves the right to suspend the traffic of the affected lines in accordance with current legislation

Consult other rates: international, roaming and special numbers.

VORSCHRIFTEN ÜBER DEN SINNVOLLEN GEBRAUCHS

Die Vorschriften über den sinnvollen Gebrauch, die auf alle IB-RED-Tarife zu jedem Zeitpunkt ohne Ausnahme anwendbar sind, werden nachfolgend aufgeführt:

Bei Verletzung einer der vorstehenden Vorschriften, d. h. bei nicht sinnvollem Gebrauch, kommen die Tarife über den nicht sinnvollen Gebrauch zur Anwendung, die im STANDARDTARIF FLEXI enthalten sind, unbeschadet der Bestimmungen im Vertrag.

WHATSAPP VOUCHER

1 GB of data with 4G-compatible browsing limited to 16 kbps for all forms of national data and Eurozone roaming according to current legal conditions. Once the contracted data browsing is reached, or the month ends, the voucher expires • Voucher only applicable to lines with rates that include contracted browsing vouchers • Not proportional or self-renewable • Subject to reasonable conditions of use • Rate without continuity period.

WHATSAPP-ABO

1 Gigabyte Datenverkehr mit kompatiblem Surfen 4G begrenzt mit 16kbps bei allen nationalen Datenmodalitäten und Roaming in der Eurozone gemäß den geltenden gesetzlichen Bedingungen. Nach Überschreitung der abgeschlossenen Datenverbindungen oder am Ende des Monats wird das Abonnement unterbrochen • Abo nur anwendbar auf Linien mit Tarifen mit abgeschlossenem Surfabo • Nicht umlagefähig und selbsterneuernd • Es unterliegt den Vorschriften über den sinnvollen Gebrauch • Tarif ohne Mindestvertragsdauer.

STANDARDTARIF FLEXI

Anrufe im nationalen Fest- und Mobilfunknetz und Roaming in der Eurozone: 0,0551€/Minute
Verbindungsaufbau: 0,1815€
Nationale SMS und Roaming in der Eurozone: 0,1815/SMS
Internationale SMS: 0,3025€/SMS
Nationales Surfen und Roaming in der Eurozone: 0,0363€/Megabyte mit einer Höchstgrenze von monatlich 2 Gigabytes. Bei Überschreitung dieser Grenze wird die Geschwindigkeit auf 4kbps verringert. Nach einem Verbrauch von 90 Megabytes mit reduzierter Geschwindigkeit wird die Datenverbindung bis zum folgenden Monat ausgesetzt

Anwendbare Tarife bei nicht sinnvollem Gebrauch
Anrufe im nationalen Fest- und Mobilfunknetz:
0,30€/Minute
Verbindungsaufbau: 0,30€
Nationales Surfen: 0,05€/Megabyte

Zusatzbelastungen bei nicht sinnvollem Gebrauch beim Roaming in der Eurozone
Anrufe im Fest- und Mobilfunknetz der Eurozone:
0,0363€/Minute
Datenverbindung: 0,009317€/Megabyte
SMS: 0,0121€/SMS

Übriger Verkehr bei nicht sinnvollem Gebrauch
Die Auswirkungen von Nachlässen, Angeboten und angewandten Boni gehen verloren. Dem Endkunden werden alle verbrauchten Minuten und Datenverbindungen nach dem Tarif für nicht sinnvollen Gebrauch berechnet sowie die entsprechenden Beiträge des abgeschlossenen Tarifs, wobei sich IB-RED weiterhin das Recht vorbehält, den Verkehr der betroffenen Linien gemäß der geltenden Gesetzgebung zu unterbrechen.

Erfragen Sie die übrigen Tarife: internacional, Roaming und Sondernummern.