POLÍTICA DE PRIVACITAT

RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L., en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen mitjançant els formularis del lloc web: www.ibred.es, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà a qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-ho el propi usuari mitjançant email a: m.nicolau@ibred.es o en l’adreça: Plaça Major, 8, 07460 Pollença (Illes Balears)

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L.

Finalitat del tractament de les dades personals:

En RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L., tractarem les teves dades personals recaptades mitjançant el lloc web: www.ibred.es, amb les següents finalitats:

En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de www.ibred.es, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en www.ibred.es.
Remetre butlletins, així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de www.ibred.es i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i a qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·licitis la seva supressió i durant el termini en que es poguessin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  • La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L., que posará a la teva disposició els seus termes i condicions en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar d’acord, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L., excepte obligació legal.

Els encarregats de tractament proveïdors de servei que tenim contractats s’han compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, al moment de la seva contractació.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L. no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L. informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut de l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.ibred.es

RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L. és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.ibred.es i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.ibred.es sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L., àdhuc sent gratuïts i/o de disposició pública.

RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L. disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix dret algun o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L., quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L., assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per la seva banda.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L. i, en particular de:

  • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L., resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racista, xenòfob o difamatori.
  • Els cracks, nombres de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.
  • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L. per les despeses que generés la imputació de la RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L. en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L. realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L., quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS BALEARES, S.L.